Skip to content

ABIKS LOODUSLIKE PÜHAPAIKADE LEIDMISEL

Hiiepaik on vabatahtlike koostööring, et kaardistada ja hoida meie looduslikke pühapaiku. Looduslikud pühapaigad on inimkonna vanimad kaitsealad.

Hiiepaikade kaardistamise eesmärk on

  • Talletada rahvapärimused ja mälestused, mis aitavad pühapaigad maastikul üles leida.
  • Kaardistada ning kirjeldada pühapaigad.
  • Harida ühiskonda pühapaikade teemadel.
  • Äratada laiem huvi pühapaikade vastu.
  • Aidata kaasa suulise pärimuse edasiandmisele vanavanematelt lastelastele.
  • Julgustada inimesi hiiepaiku külastama, pöörduma tagasi oma juurte juurde.
  • Luua üle-eestiline hiiesõprade võrgustik pühapaikade kaardistamiseks ja hoidmiseks.
  • Leida ettevõtjaid-toetajaid kes on valmis pühapaikade uuringutele õla alla panema.

HIIEPAIGA TEGEVUS

KAARDISTAMINE

Hiiepaiga peamine eesmärk on tõmmata pühapaikadele ulatuslikult tähelepanu, anda paljudele inimestele teadmised pühapaikadest ning kaasata nad edaspidi erinevate tegevuste kaudu hiiesõprade ringi.


KOOLIHIIED

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva raames on plaanis anda elu uuele algatusele, mille eesmärgiks on pakkuda lastele võimalust tegutseda looduses, õppida tundma kodukoha ajalugu ning põlist kombestikku.


PÜHAPAIK

Pühapaik on looduslik pinnavorm, maapind, taimestik ja loomastik ning seal võivad olla veekogud ja kivid. Pühapaika iseloomustavad sellega seotud kohanimed, teadmised, pärimused, uskumused ja tavad.


HIIE SÕBER

Hiie sõbra aunime võib anda inimesele, ühendusele või asutusele, kes teeb hiiesõbralikke tegusid, kelle tegevuse tõttu on looduslik pühapaik säilinud, selle seisukord paranenud või kaitse alla saanud.


KAARDISTAME JA HOIAME MEIE LOODUSLIKKE PÜHAPAIKU

UUDISED JA TEATED

1 thought on “HIIEPAIK”

  1. Pingback: Gaia lastega Pirita hiies |

Comments are closed.