Skip to content

KUIDAS LEIDA OMA KOOLIHIIS

SOOVITUSI KOOLIHIIE VALIKUKS JA HOIDMISEKS

TammealVarav

Eestis on küll sadu põliseid hiiepaiku, kuid enamik neist on täna rüüstatud ja halvas seisukorras. Hiis ja selle pühadus algab aga maast ja nii on neil võimalik ajapikku taastuda. Hiis on loodus. Kui võimalik, siis võib kaaluda rüüstatud hiie valimist ja jälgida selle taastumist. Hingekosutavam ja turvalisem on muidugi külastada hiiepaika, kus leidub metsa ja puutumatut loodust, või on vähemalt säilinud hiieallikas, -kivi, või kasvõi üks põlispuu.

Ligikaudu kümnendik teadaolevatest hiitest on praegu riigi kaitse all. Sageli hõlmab kaitse hiiest vaid ühe kivi, allika, kalme, või puu. Hiite kohta leiab andmeid andmekogudest, mille viited on lisatud pühapaikade teaviku lõppu. Samuti võib teavet küsida asjaomastest asutustest. Ühtegi ülevaatlikku hiite andmekogu kahjuks veel ei ole. Kõige parem oleks hiiepaik leida kohalike inimeste abil. Võib-olla saab olla teejuhatajaks ka lapsevanem või vanavanem. Nii hoiame järjepidevust.

Hiiepaiga säilinud osa peaks olema piisavalt suur, et seal klassiga toimetama mahuks.

Vajalik on juurdepääs ning parkimisvõimalus bussile ja autodele.

Loodus- ja kultuurimälestiseks tunnistatud hiiepaikades võib viibida vabalt päikese tõusust loojakuni. Erandiks vaid õuealal asuvad pühapaigad, mille külastamiseks on vaja maaomaniku luba. Igal juhul on hea maaomanikuga tutvust teha.

Kui pühapaigas ei ole seni lõkkekohta, tuleb selle rajamiseks luba küsida maaomanikult ja/ või kaitseala valitsejalt. Sama kehtib muude võimalike rajatiste puhul. Oleks kena, kui ajapikku saab ühiselt püstitada värava, aia, vajadusel allikale purde, teabestendi ja miks ka mitte püstkoja. Hiie äärde sobib samuti kiik.

Hiide võib istutada väiksemaid puid ilma labidat kasutamata. Selle ümbrust ei või aga niita, ega raiuda. Lubatud on loodusliku multši kasutamine ja rohu mahatallamine.

Hiiepaika kujundab, hooldab ja parandab loodus. Prügi ja mahajäetud rajatiste kõrvaldamisel on aga vajalik inimese abi.

Headest hiietavadest saab lähemalt lugeda pühapaikade teavikust.

Pühapaikade haldamiseks on koostatud suunised. Tutvuge nendega:
http://hiis.ee/files/Suunised_ek.pdf

Laiema tausta annavad Rahvusvahelise Looduskaitseliidu pühapaikade haldamise suunised:
http://www.maavald.ee/failid/IUCN_SNS_Estonia.pdf