Skip to content

HIIE SÕBER

Kata Hiiekadakas. Jõudu andev puudutus.

Kes on Hiie sõber?

Kes on Hiie sõber?

Hiie sõbra aunime võib anda inimesele, ühendusele või asutusele, kelle sihikindla tegevuse tõttu:

– on mõni ajalooline looduslik pühapaik säilinud või selle seisukord paranenud
– on Maavalla rahvas saanud rohkem teada meie maa looduslikest pühapaikadest
– on looduslikud pühapaigad paremini kaitstud

Hiie sõbra aunime saaja valib esitatud isikute hulgast välja Maavalla koja, Hiite Maja SA ja EVT Põlisrahvaste SA moodustatud valimiskogu. Ettepaneku Hiie sõbra aunime andmiseks võib teha igaüks.

Alates 2008 aastast on Hiie sõbra aunimi antud järgmistele inimestele:

2021 Erich Valksaar Tõivere hiie mitmekordse päästmise eest.

2020 Jüri Metsalu pikaajalise vabatahtliku töö eest pühapaikade kaitsmisel ja uurimisel.

2019 Ester Vaiksaar pikaajalise tegevuse eest Valjala kihelkonna pühapaikade uurimisel ja koolinoortele tutvustamisel.

2018 metsahoolekogu FSC (Forest Stewardship Council), kes määratles Eesti looduslikud pühapaigad kõrgendatud kaitseväärtuste riskirühma.

2017 Eha Metsallik ning seda aastatepikkuse tegevuse eest Paluküla hiiemäe hoidmisel ja kaitsmisel.

2016 Ahto Kaasik – pikaajalise töö eest looduslike pühapaikade väärtuse toomisel meie rahva teadvusse, teenete eest pühapaikade hoidmisel ja kaitsmisel.

2015 Rein Maran – filmide “Hiite lummus”, “Looduslikud pühapaigad Eestis” ning “Suvisted Tammealusel” valmistamise eest.

2014 Kaja Toikka – Lüganuse kihelkonna Purtse Hiiemäe hoidja.

2013 Helmi Kaljurand, Tambet Torpan ja Tarmo Kasikov – Vaivara kihelkonna Hiiemetsa küla hiies asuva Kanepkaula kivi kaitsmise eest.

2012 Marju Kõivupuu – ristipuude uurija ja hoidja.

2011 Jaanus Hiis – Maardu hiiemetsa hoidja.

2010 Mari-Ann Remmel – Lehmja hiietammiku hoidja.

2009 Lembi Välli, Arvi Sepp ja Toivo Sepp – Palukyla Hiiemäe hoidjad.

2008 Martin Kivisoo – Muhumaa pyhapaikade hoidja. Noor hiiesõber Minni Saapar – Pihtla valla pühapaikade uurija.

Tee ettepanek tunnustada hiiesõbralikke tegusid!

Ettepanekud hiiesõbralike tegude tunnustamiseks võib saata Maavalla kojale koda@maavald.ee, või Hiite Majale juhatus@hiis.ee.