Skip to content

About

Hiiepaik on vabatahtlike koostööring, et kaardistada ja hoida meie looduslikke pühapaiku. Looduslikud pühapaigad on inimkonna vanimad kaitsealad.

Hiiepaikade kaardistamise eesmärk on

  • Talletada rahvapärimused ja mälestused, mis aitavad pühapaigad maastikul üles leida.
  • Kaardistada ning kirjeldada pühapaigad.
  • Harida ühiskonda pühapaikade teemadel.
  • Äratada laiem huvi pühapaikade vastu.
  • Aidata kaasa suulise pärimuse edasiandmisele vanavanematelt lastelastele.
  • Julgustada inimesi hiiepaiku külastama, pöörduma tagasi oma juurte juurde.
  • Luua üle-eestiline hiiesõprade võrgustik pühapaikade kaardistamiseks ja hoidmiseks.
  • Leida ettevõtjaid-toetajaid kes on valmis pühapaikade uuringutele õla alla panema.