Skip to content

Hiiekoolid

KUIDAS MURASTE KOOLI 1.B KLASSI OMA HIIEL KÜLAS KÄIS

Muraste Kool tegutseb esimest õppeaastat. Uue, alustava koolina, saame me üheskoos puhta lehena rakendada uuenenud õpikäsitlust. Meie koolis  püütakse õppetöös kasutada palju kogemusõpet ning värskes õhus viibitakse võimalikult sageli. Meil on iga päev pikk õuevahetund. Sügisesel ja kevadisel perioodil toimub kõigil klassidel üks õuesõppepäev nädalas. Talvel katsetasime kuue nädala vältel projektõpet. Ka see läks edukalt.Read More »KUIDAS MURASTE KOOLI 1.B KLASSI OMA HIIEL KÜLAS KÄIS